بستن
تاریخچه جستجو

    • 1: محله ما 1

     در قسمت اوّل این مجموعه به تدریس درس اوّل كلاس سوم ابتدایی پرداخته میشود كه قسمت های آن عبارت است از روان خوانی شعر ستایش، روان خوانی درس اوّل، بازی املا با کارت کلمات، داستان پند باارزش، تدریس واژه آموزی، داستان خوانی محلّه ی فرانكلین.***در این قسمت به بررسی صفحه 10 تا 17 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 2: محله ما 2

     در قسمت دوم این مجموعه به تدریس ادامۀ درس اوّل كلاس سوم ابتدایی پرداخته می شود كه قسمت های آن عبارت است از تدریس بیاموز و بگو و تمرین آن، بازی پانتومیم با كلمه های درس، داستان بابی خرگوشه و خواهرهاش، انیمیشن میرزابلد، آموزش نوشتن یك بند دربارۀ پاییز.***در این قسمت به بررسی صفحه 18 کتاب درسی می پردازیم.***

    • در قسمت سوم این مجموعه به تدریس درس دوم كلاس سوم ابتدایی پرداخته می شود كه قسمت های آن عبارت است از روان خوانی درس دوم، یك بازی هیجان انگیز، داستان قورباغه ها، شعر پدربزرگ و حضور غیرمترقبۀ مامان جی.***در این قسمت به بررسی صفحه های 19 تا 23 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 4: زنگ ورزش

     در این قسمت با مفاهیم ورزشی، بازی های تمرکزی، انواع ورزش، مکان های مختلف و داستان های جذاب آشنا می شویم.***در این قسمت به بررسی صفحه های 24 تا 32 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 5: آسمان آبی، طبیعت پاک 1

     در این قسمت درس چهارم را همراه با تیکو روان خوانی می کنیم، شعر هم بازی را می شنویم و یاد می گیریم چه کلماتی هم خانواده هستند. دو تا قایق زیبا با وسایل دور ریختنی می سازیم و داستان کاغذ رو می شنویم. یک قسمت هم از انیمیشن زیبای آنی و مانی می بینیم.***در این قسمت به بررسی صفحه های 33 تا 35 از کتاب درسی می پردازیم.

    • 6: آسمان آبی، طبیعت پاک 2

     در این قسمت به تیکو که نوشتاری صحبت می کند، فرق فارسی نوشتاری و گفتاری یاد داده می شود. سپس با وسایل دورریختنی قایق درست کرده و بعد ادامه تدریس گفتاری، نوشتاری را خواهیم دید. یک داستان درباره ی محیط زیست خواهیم شنید و در نهایت ساخت آجر پلاستیکی با زباله های خشک را خواهیم آموخت.***در این قسمت به بررسی صفحه 34 کتاب درسی خواهیم پرداخت.***

    • 7: آواز گنجشک

     در این قسمت درباره ی آلودگی صوتی و انواع صداهایی که اطرافمان وجود دارد صحبت می کنیم. درس چهارم را روان خوانی کرده و با تقسیم موضوع یاد می گیریم چگونه بندنویسی کنیم. اشاره به دور و نزدیک را مرور می کنیم و بعد از دیدن یک داستان، با نشانه های نگارشی آشنا می شویم.***در این قسمت به بررسی صفحه های 36 تا 41 از کتاب درسی خواهیم پرداخت.***

    • 8: بلدرچین و برزگر

     در این قسمت با کلماتی که مثل هم نوشته می شوند اما مثل هم خوانده نمی شوند و معنی متفاوتی دارند؛ آشنا می شویم. در یک بازی جذاب یاد می گیریم کدام جمله ها مربوط به زمان حال هستند. برای تصاویر قصّه می گوییم و متن درس پنجم را می خوانیم.***در این قسمت به بررسی صفحه های 46 تا 49 از کتاب درسی خواهیم پرداخت.***

    • 9: فداکاران 1

     در این قسمت با مفهوم فداكاری و شخصیت های فداكاران آشنا می شویم. بندنویسی را می آموزیم و یك بازی جذّاب املایی انجام می دهیم.***در این قسمت به بررسی صفحه های 50 تا 52 از کتاب درسی خواهیم پرداخت.***

    • 10: فداکاران 2

     در این قسمت یك بسته از فضا به دست خانم شكوری می رسد كه جادویی است، واكنش تیكو به این اتفاق دیدنی است. در ادامه داستان موش كوچولو را می بینیم و سپس جدولی را با موش كور حل می كنیم.***در این قسمت به بررسی صفحه 54 از کتاب درسی خواهیم پرداخت.***

    • 11: کار نیک

     این بار خانم شكوری برای تیكو هدیه ای می برد، هدیه ای كه توضیح علتش برای تیكو دردسر دارد. در این قسمت نمایش متن درس کار نیک را خواهیم دید. علاوه بر آن یکی از تمرین های کتاب نگارش را انجام خواهیم داد. اخبار هفته را نیز داریم. ***در این قسمت به بررسی صفحه های 56 تا 58 از کتاب درسی خواهیم پردخت.***

   با ثبت نظر و امتیاز به کیفیت هر چه بیشتر در مدرسه کمک کنید