بستن
تاریخچه جستجو

    • 25: تفریق دو رقمی با انتقال
     رایگان

     تفریق دو تا عدد دورقمی موقعی سخت میشه که قسمت یکیِ عدد بزرگ تر، کوچیک تر از عدد کوچیکه س! نه اشتباه نکنید، اصلا سخت نیست. تو این قسمت تفریق با انتقال اعداد دورقمی رو یاد میگیریم. تفریق هایی که برای پیدا کردن جوابش لازمه دسته ده تایی عدد بزرگ تر رو باز کنیم. ***رد پای موضوع این قسمت رو می تونید تو صفحه های ۳1 تا ۳۳ کتاب ریاضی پایه دوم پیدا کنید.***

    • 26: مسئله های جمع و تفریق دو رقمی
     رایگان

     یه وقتایی می تونیم مسئله رو هم با جمع حل کنیم هم با تفریق. این اصلا عجیب نیست! مثلا می تونیم بپرسیم ۷ به علاوه چه عددی میشه ۱۰؟ یه جور دیگه هم میتونیم به جواب برسیم مثلا ۱۰ منهای ۷ میشه چند؟ انتخاب یکی از این راه حل ها میتونه ما رو راحت تر به جواب برسونه. تو این قسمت جمع و تفریق های هم خانواده و انتخاب راه حل مناسب برای مسئله رو یاد میگیریم. رد پای این موضوع رو می توانید تو صفحه ۳۳ کتاب ریاضی دوم دبستان پیدا کنید.

    • 27: رسم قرینه

     سال قبل با شکل هایی که یک محور تقارن دارن، آشنا شدین. تو این قسمت رسم قرینه نسبت به یک محور و ساختن شکل های متقارن با یک محور تقارن رو یاد میگیریم، برای یادگیری بهتر یک بازی معرفی شده که انجامش می تونه مهارت بچه ها رو تو پیدا کردن قرینه یک نقطه نسبت به یک خط، تقویت کنه. رد پای این موضوع رو می تونید تو صفحه های ۴۶ تا ۴۸ کتاب ریاضی پایه دوم پیدا کنید.

    • 28: تقارن چهار قسمتی

     شکل ها سه دسته هستن. بدون خط تقارن، با یک خط تقارن و بیشتر از یک خط تقارن! تمرکز ما رو شکل هاییه که دو خط تقارن دارن و همین ویژگی باعث شده که چهار قسمت قرینه هم داشته باشن. رد پای این موضوع رو می تونید تو صفحه های ۴۹ تا ۵۲ کتاب ریاضی پایه دوم پیدا کنید.

    • 29: عدد 100

     همگی می دونیم که 100 به عنوان اولین عدد سه رقمی و یکی از اجزای سازنده اعداد سه رقمیه. برای اینکه بیش تر با عدد ۱۰۰ آشنا بشیم، بیاید با هم عددایی رو پیدا کنیم که دوتا دوتا جمعشون بشه صد. تو این قسمت یه بازی جذاب منتظرتونه.

    • 30: عددهای سه رقمی در جدول ارزش مکانی، نمایش های مختلف عدد سه رقمی

     عددهای سه رقمی سه تا رقم دارن ... یکان، دهگان و صدگان. و به جدولی که رقم های عدد رو توش قرار می دهیم جدول ارزش مکانی گفته میشه چون معلوم می کنه که رقمی که در هر مکان جدول قرار گرفته چه ارزشی داره. ما تو این قسمت درباره عددهای سه رقمی و نمایش های مختلفش حرف زدیم، هر کدوم از این نمایش ها می تونه به بهتر فهمیدن عددهای سه رقمی کمک کنه. ***در این قسمت به بررسی صفحه های 59،60،64 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 31: ساخت عددهای دو رقمی و سه رقمی با استفاده از رقم ها

     این قسمت میخوایم با کارت های رقم بازی کنیم. قراره بریم عدد های دورقمی و سه رقمی باهاشون بسازیم و الگوهامونو با هم مقایسه کنیم و بفهمیم کدوم عدد بیش تره و کدوم کم تر و با تغییر دادن جای رقم ها چه اتفاقی می افته؟ موضوع این قسمت رو می تونیم در صفحه های 62 و 63 کتاب درسی پیدا کنیم.

    • 32: نمایش های مختلف عدد سه رقمی

     این قست با نمایش عدد های مصری و کنونی عدد های سه رقمی، مفهوم دسته بندی ده تایی، دسته های صدتایی و ارزش مکانی رو بهتر متوجه می شیم. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 59 و 60 کتاب درسی پیدا کنیم.

    • 33: جمع و تفریق های سه رقمی ساده

     عدد 500 ترکیب چه عددهایی هستش؟ خب اگه برای ساختن عدد 500 بتونیم از عدد 100 استفاده کنیم باید چندتا 100 رو جمع کنیم باهم که ساخته بشه؟ اگه 50 باشه چطور؟ می تونیم عدد 500 رو می تونیم از جمع و تفریق عددهای زیادی به دست بیاریم. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 57 تا 60 کتاب درسی پیدا کنیم.

    • 34: الگوی عددی

     می خوایم با الگوی اعداد بازی ای رو درست کنیم که قانونش رو هم خودمون بذاریم، مثلا عدد های 100،200،300،400،500،600 رو داریم به نظرتون عدد بعد از 600 چی باید باشه؟ خب الگوی عددی ما الگوی افزایشی هست یا کاهشی؟ چندتا چندتا باید بشماریم که بفهمیم عدد بعدی چی هست؟ موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 64و65 کتاب درسی پیدا کنیم.

   با ثبت نظر و امتیاز به کیفیت هر چه بیشتر در مدرسه کمک کنید