بستن
تاریخچه جستجو

    • 1: کنجکاوی

     اولین مواجههٔ دانش آموز با کلاس علوم با اولین تجربهٔ واقعی او از علوم تجربی، یعنی کنجکاوی گره خورده است. کودکان اغلب کنجکاو هستند، و اگر حس کنجکاوی آن ها را سرکوب نکرده باشیم، با علاقه وارد کلاس علوم می شوند. در اینجا برنامه ای متنوع برای یادگیری لذت بخش درس علوم برای دانش آموزان کنجکاو فراهم آورده ایم. ***در این قسمت به بررسی صفحات 10 تا 11 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 2: مشاهده

     کلاس علوم بدون مشاهدهٔ دقیق معنی ندارد. دانش آموزان در اولین قدم های ورود به کلاس علوم یاد می گیرند که مشاهده کردن آن قدرها هم که تصور می کردند، ساده نیست و نیاز به حساسیت و دقت دارد. جذابیت محتوا می تواند به دانش آموز کمک کند به اهمیت تقویت مهارت مشاهده پی ببرد. ***در این قسمت به بررسی صفحه 12کتاب درسی می پردازیم.***

    • 3: مشاهده، کاوشگری

     در کلاس علوم به دنبال تقویت روحیهٔ کاوشگری دانش آموزان هستیم. این کار یک باره امکان پذیر نیست و قدم به قدم در این راه پیش خواهیم رفت. در اولین قدم ها بچه ها یاد می گیرند که یک موضوع ساده را پیش بینی کنند و بعد پیش بینی خود را آزمایش کنند. ***در این قسمت به بررسی صفحه 13 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 4: مشاهده، بینایی و بویایی

     کلاس علوم بدون مشاهدهٔ دقیق معنی ندارد. لازم است دانش آموزان برای مشاهدهٔ دقیق با حواس پنجگانه آشنا شوند و آن ها را با مهارت به کار گیرند. در این قسمت به حواس بینایی و بویایی می پردازیم. ***در این قسمت به بررسی صفحات 14 تا 15 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 5: مشاهده، شنوایی و چشایی

     کلاس علوم بدون مشاهدهٔ دقیق معنی ندارد. لازم است دانش آموزان برای مشاهدهٔ دقیق با حواس پنجگانه آشنا شوند و آن ها را با مهارت به کار گیرند. در این قسمت به حواس شنوایی و چشایی می پردازیم. ***در این قسمت به بررسی صفحه 16 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 6: مشاهده، لامسه و حواس پنجگانه

     کلاس علوم بدون مشاهدهٔ دقیق معنی ندارد. لازم است دانش آموزان برای مشاهدهٔ دقیق با حواس پنجگانه آشنا شوند و آن ها را با مهارت به کار گیرند. در این قسمت به حس لامسه می پردازیم و دانش آموزان یاد می گیرند که هنگام مشاهده از مشاهداتشان یادداشت برداری کنند. ***در این قسمت به بررسی صفحه 17 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 7: سلامتی، ورزش

     یکی از موضوع های مهم درس علوم، بدن انسان و سلامت آن است. دانش آموزان به مرور با بدن انسان و نیازهای آن بیشتر آشنا خواهند شد اما در پایهٔ اول هدف اصلی درس شناخت موضوع هایی است که باید به آن ها توجه کنند. در این قسمت به موضوع ورزش که نقش مهمی در سلامتی انسان دارد، می پردازیم. ***در این قسمت به بررسی صفحات 18 تا 19 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 8: سلامتی، بهداشت فردی و محیط

     یکی از موضوع های مهم درس علوم، بدن انسان و سلامت آن است. دانش آموزان به مرور با بدن انسان و نیازهای آن بیشتر آشنا خواهند شد اما در پایهٔ اول هدف اصلی درس شناخت موضوع هایی است که باید به آن ها توجه کنند. در این قسمت به موضوع های بهداشت فردی و بهداشت محیط که نقش مهمی در سلامتی انسان دارند، می پردازیم. ***در این قسمت به بررسی صفحات 20 تا 21 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 9: سلامتی، تغذیه

     یکی از موضوع های مهم درس علوم، بدن انسان و سلامت آن است. دانش آموزان به مرور با بدن انسان و نیازهای آن بیشتر آشنا خواهند شد اما در پایهٔ اول هدف اصلی درس شناخت موضوع هایی است که باید به آن ها توجه کنند. در این قسمت به موضوع تغذیه که نقش مهمی در سلامتی انسان دارد، می پردازیم. ***در این قسمت به بررسی صفحات 22 تا 24 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 10: سلامتی، مراقبت و ایمنی و استراحت

     یکی از موضوع های مهم درس علوم، بدن انسان و سلامت آن است. دانش آموزان به مرور با بدن انسان و نیازهای آن بیشتر آشنا خواهند شد اما در پایهٔ اول هدف اصلی درس شناخت موضوع هایی است که باید به آن ها توجه کنند. در این قسمت به موضوع های مراقبت و ایمنی و استراحت که نقش مهمی در سلامتی انسان دارند، می پردازیم. ***در این قسمت به بررسی صفحه 25 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 11: موجودات زنده و غیرزنده

     دنیای جانوران برای ما انسان ها جذابیت های زیادی دارد. شاید ابتدا نیاز انسان به جانورانی که از آن ها تغذیه می کرد و همچنین نیاز او به محافظت در برابر جانوران خطرناک علت اصلی این جاذبه بوده اما قطعاً کنجکاوی و میل انسان به کشف راز و رمزهای طبیعت او را در راه شناخت جانوران پیش برده است. ***در این قسمت به بررسی صفحات 26 تا 27 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 12: طبقه بندی جانوران 1

     دنیای جانوران بسیار شگفت انگیز و متنوع است. برای شناخت دقیق تر این شگفتی ها نیاز داریم جانوران را طبقه بندی کنیم. برای این کار می توانیم ویژگی های متفاوتی را در نظر بگیریم. در این قسمت با طبقه بندی جانوران بر اساس اندازه و شکل و نوع غذا آشنا می شویم. ***در این قسمت به بررسی صفحه 28کتاب درسی می پردازیم.***

    • 13: طبقه بندی جانوران 2

     دنیای جانوران بسیار شگفت انگیز و متنوع است. برای شناخت دقیق تر این شگفتی ها نیاز داریم جانوران را طبقه بندی کنیم. برای این کار می توانیم ویژگی های متفاوتی را در نظر بگیریم. در این قسمت با طبقه بندی جانوران بر اساس حرکت و رشد آشنا می شویم. ***در این قسمت به بررسی صفحات 29 تا 31 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 14: فایده و ضرر جانوران

     جانوران هر کدام نقشی در طبیعت دارند. از این نظر نمی توانیم هیچ کدام را مضر بدانیم اما بعضی از جانوران فایده های زیادی برای انسان دارند و بعضی دیگر به انسان ها ضرر می رسانند. برای همین است که می گوییم بعضی جانوران مفیدند و بعضی مضر. در این قسمت با فایده ها و ضررهای جانوران برای انسان ها آشنا می شویم. ***در این قسمت به بررسی صفحات 32 تا 33 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 15: گوناگونی گیاهان در ایران

     دنیای گیاهان به اندازه ی دنیای جانوران متنوع و شگفت انگیز است. هر منطقه گیاهان خاص خودش را دارد. مثلاً گیاهان منطقهٔ استوایی با گیاهان مناطق کوهستانی یا بیابانی تفاوت دارند. در کشور خودمان هم تنوع شگفت آوری از گیاهان داریم. در این قسمت با این گوناگونی آشنا می شویم. ***در این قسمت به بررسی صفحات 34و35و39 کتاب درسی می پردازیم.***

    • 16: گیاهان، برگ و ریشه و گل

     هر گیاه از بخش های متفاوتی مانند برگ و ریشه و ساقه و گل تشکیل شده است. می توانید یک دانهٔ لوبیا را بکارید و رشد آن را دقیق مشاهده کنید. این کار کمک می کند با این بخش ها بیشتر آشنا شوید. در این قسمت با مراحل رشد گیاه و اجزای گیاهان آشنا می شوید.***در این قسمت به بررسی صفحات 36 تا 37 کتاب درسی می پردازیم***

    • 17: رشد و تغییر گیاهان

     اگر اطراف خودمان را خوب مشاهده کنیم، متوجه می شویم که گیاهان در طول سال تغییر می کنند. دانه ها را می کاریم و جوانه می زنند و در خاک ریشه می دهند و رشد می کنند. بعضی دانه ها به نهال و بعد به درخت تبدیل می شوند. درختان به مرور بلندتر می شوند و بعضی از آن ها هر سال شکوفه می دهند و شکوفه هایشان به میوه تبدیل می شود. میوه هم اول کوچک و کال است و بعد می رسد و بزرگ تر می شود.. در این قسمت به تغییر و رشد گیاهان می پردازیم که در صفحه ی ۳۸ کتاب درسی آمده است.

    • 18: فایده های گیاهان

     در قسمت های قبل با گوناگونی گیاهان، اجزای گیاهان و رشد و تغییر آن ها آشنا شدید. حالا وقت آن است که به این فکر کنید که گیاهان چه فایده هایی برای ما دارند. در واقع فایده های گیاهان و استفاده هایی که ما از آن ها می بریم آن قدر زیاد و متنوع هستند که شاید تصورش را هم نکنید. در این قسمت می خواهیم راجع به صفحه 40 و 41 کتاب صحبت کنیم.

    • 19: فایده ها و کاربردهای آب

     هر روز از وقتی از خواب بیدار می شویم، بدون این که توجه کنیم در کارهای گوناگونی از آب استفاده می کنیم. تا وقتی که آب قطع نشده باشد، اصلاً متوجه اهمیت این نعمت بزرگ که به سادگی در دسترس داریم، نمی شویم. در این قسمت از برنامه به اهمیت آب و کاربردهای آن در زندگی می پردازیم که در صفحه های ۴۲ و ۴۳ کتاب درسی به آن اشاره شده است.

    • 20: آب در جاها و شکل های گوناگون

     اگر به کره ی زمین نگاه کنیم می بینیم که جاهای زیادی از سطح زمین را آب پوشانده است. این سطح آبی رنگ، شامل اقیانوس ها، دریاها، خلیج ها و دریاچه ها است. اما آب را در شکل ها و جاهای دیگری هم می توان پیدا کرد. بخش مهمی از آبی که ما مصرف می کنیم، از منابع آب زیرزمینی است. در هوا هم آب به شکل بخار هست که با کنار هم جمع شدن، ابرها را تشکیل می دهند. آب زیادی هم به شکل یخ در قطب ها و قله های کوه ها وجود دارد. موضوع این قسمت، در صفحه های ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ از کتاب درسی مطرح شده است.

    • 21: محافظت از آب

     ما برای زندگی به آب نیاز داریم ، اما با آلوده کردنش به زمین و و موجودات زندهٔ دیگه آسیب می زنیم و باعث از بین رفتن شغل های زیادی میشیم. تو این بخش با مشاغل وابسته به آب بیشتر آشنا میشیم.(صفحه 47تا49 کتاب)

    • 22: گوناگونی سنگ ها و طبقه بندی آن ها

     اگر به طبیعت اطرافتون خوب دقت کنید، سنگ های زیبا و گوناگونی می تونید پیدا کنید که از همین سنگ ها استفاده های زیادی در زندگی می کنیم.در این قسمت قراره راجع به گوناگونی سنگ ها صحبت کنیم.(صفحه 50تا52 کتاب)

   با ثبت نظر و امتیاز به کیفیت هر چه بیشتر در مدرسه کمک کنید