بستن
تاریخچه جستجو

    • 1: ساعت ربع و نیم

     در این قسمت به موضوع ساعت و خواندن آن پرداخته شده است و تمرکز آن روی به کارگیری واژه های ربع و نیم در خواندن ساعت است. این موضوع یکی از موضوعاتی است که در آن اتصال میان ریاضی (خواندن ساعت به شکل های مختلف و استفاده از واژههای عمومیِ مرتبط با کسر یعنی ربع و نیم)، علوم (درک زمان) و زندگی (استفاده از زمان در قرارها و انجام کارها) برقرار میشود. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۱۶، ۱۷ و ۱۸کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 2: ساعت بعد از ظهر

     در این قسمت یک قرارداد را مرور می کنیم، قرارداد خواندن ساعت صبح و بعد از ظهر. قرارداد این است که از نیمه شب تا ظهر را به شکل ساعت قبل از ظهر بخوانیم و ظهر تا نیمه شب را به صورت ساعت بعد از ظهر. این قرارداد با آنچه که بچه ها در زندگی روزمره می شنوند، متفاوت است. یعنی ساعت ۱ نیمه شب در این قرارداد ۱ قبل از ظهر هست و ساعت ۱۱ شب در این قرارداد ساعت ۱۱ بعد از ظهر خوانده می شود. همین تفاوت، فرصتی است برای این که رجوع به یک قرارداد و تعریف را تمرین کنیم. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۱۶، ۱۷ و ۱۸کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 3: عددهای دو رقمی و سه رقمی

     بچه ها در سال های قبل با اعداد دو رقمی و سه رقمی آشنا شده اند. اما آشنایی با این اعداد به معنی درک کامل اعداد نیست و درک بچه ها از اعداد، ارتباط اعداد با یکدیگر و ارزش مکانی در طی سال ها گسترش پیدا می کند. در این قسمت به این مبحث پرداختیم و در اولین فعالیت از یکی از روال های پر کاربرد در آموزش ریاضی استفاده کردیم که به آن می گوییم «گفتگو درباره یک عدد» یعنی یک عدد را مشخص می کنیم و از بچه ها می خواهیم که هرچه درباره آن می دانند بگویند، این کمک می کند که هم ما بفهمیم که در ذهن بچه ها چه می گذرد و هم بچه ها ببینند که می شود به یک عدد از جنبه های مختلف نگاه کرد و آن را منعطف دید. این منعطف دیدن اعداد به بچه ها در انجام محاسبات خیلی کمک می کند. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۲۹ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 4: ماشین ورودی

     وقتی درباره یاد دادن ریاضی حرف می زنیم، منظورمان این است که فعالیت هایی طراحی کنیم که بچه ها در حین انجام آنها ریاضی یاد بگیرند. در فعالیت هایی که در این قسمت طراحی و اجرا شده است، فرصتی برای بچه ها ایجاد می شود که غیر از انجام محاسبات، به رابطه ها توجه کنند، هر ماشین ورودی خروجی یک رابطه دارد که گاهی قرار است بچه ها از آن استفاده کنند و گاهی هم قرار است آن رابطه را پیدا کنند. در این جستجو اتصال میان جمع و تفریق بیش از هر چیز اهمیت پیدا می کند و بچه ها درک خودشان از این اتصال را در حین انجام فعالیت ها نشان می دهند. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۱۳، ۱۴ و ۱۵کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 5: جمع و تفریق دورقمی

     این قسمت که درباره جمع و تفریق دو رقمی است و در فعالیت های مختلف آن روش مرسوم جمع و تفریق دو رقمی مرور شده است. در ضمن، در یکی از فعالیت ها از ماشین حساب استفاده شده است. این که بچه ها بتوانند از ماشین حساب استفاده کنند، یک مهارت است و خوب است که به آن توجه شود، چرا که گاهی بچه هایی که مهارتشان در محاسبات کم است یا در محاسبات کند هستند، نمی توانند در برخی فعالیت های ریاضی وارد شوند و امکان درگیر شدن با مسئله ها را از دست می دهند. استفاده از ماشین حساب برای محاسبات می تواند روند انجام محاسبه را تسریع کند و به بچه ها فرصت مشارکت در حل مسئله را بدهد.*** رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۲۲ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 6: الگوها

     کودکان از پایه اول دبستان با الگوهای عددی آشنا می شوند. هم با الگوهای تکرارشونده و هم با الگوهای افزایشی خطی و غیر خطی. در فعالیت آغازین این قسمت فرصتی ایجاد شده است تا بچه ها این الگوها را کنار هم ببینند و توجهشان به اهمیت توصیف دقیق الگو جلب شود. پس از آن فعالیت هایی درباره الگوهای شمارش چند تا چند تای افزایشی و کاهشی آمده است.*** رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 7: الگوی اعداد زوج و فرد

     در این قسمت به دو تا از الگوهای عددی معروف یعنی الگوی اعداد زوج و الگوی اعداد فرد پرداخته شده است. برای ورود به این موضوع فعالیتی طراحی شده که در آن این الگوها ساخته می شوند، یعنی فعالیت از بازنمایی شکلی اعداد الگو آغاز شده و با بازنمایی عددی آن ها ادامه یافته است. بازنمایی شکلی معرفی شده در این قسمت به طور غیر رسمی به استدلال و تشخیص زوج یا فرد بودن عددهای بزرگ کمک می کند. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۹ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 8: جمع اعداد سه رقمی

     این قسمت که درباره جمع اعداد سه رقمی است و در فعالیت های مختلف آن روش مرسوم جمع دو رقمی مرور شده است. در ضمن، در یکی از فعالیت ها به جمع تقریبی و ذهنی توجه شده است. این که بچه ها بتوانند حاصل جمع یا تفریق دو عدد را به کمک تقریب زدن، به طور حدودی به صورت ذهنی محاسبه کنند، مهارتی است که به استفاده از ریاضی در زندگی آن ها کمک می کند و خوب است که به آن توجه شود. غیر از این یافتن پاسخ تقریبی یک عبارت جمع یا تفریق به بچه ها کمک می کند که با دانستن حدود پاسخی که باید به دست بیاورند، اشتباهات محاسباتی خود را متوجه شوند و آنها را اصلاح کنند. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۲۹ و ۳۰ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 9: تفریق اعداد سه رقمی

     در این قسمت به تفریق اعداد سه رقمی پرداخته شده است. تفریق معنی ها و کاربردهای مختلفی دارد. در فعالیت های طرح شده، علاوه بر آن که به روش مرسوم تفریق پرداخته شده، با تاکید روی واژه های کمتر و بیشتر به وجه مقایسه ای تفریق توجه شده است. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۲۹ و ۳۰ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 10: حل مسئله جمع و تفریق

     در این قسمت به مسئله های مرتبط با یافتن یک جزء مجهول در جمع یا تفریق پرداخته شده است. در رابطه میان جمع و تفریق به بچه ها در حل این مسئله ها کمک می کند. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۲۶ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 11: حل مسئله های ترکیبی پول

     مسئله های متنوعی می توان طرح کرد که برای حل آن ها به ترکیبی از جمع و تفریق کردن نیاز است و گاهی هم با یک نگاه حل نمی شوند و لازم است نقشه ای برای حل آن ها طرح کرد یا اصطلاحا از راهبردی برای حلشان استفاده کرد. در این قسمت چند تا از این مسئله ها در موضوع پول طرح کرده ایم.*** رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۲۷، ۲۸، ۳۲ و ۳۵ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 12: مکعب و گسترده مکعب

     این قسمت را با یک فعالیت درباره حجم های هندسی آغاز کرده ایم و به برخی ویژگی های آن ها توجه کرده ایم. سپس روی یکی از آن ها یعنی مکعب تمرکز کرده ایم و با معرفی «گسترده مکعب» به ارتباط میان سطح و حجم پرداخته ایم. فعالیت های طرح شده در این قسمت به تقویت تصور هندسی کودکان کمک می کند.*** رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۱۷ و ۱۹ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 13: مکعب هزار

     این قسمت درباره هزار و بازنمایی های مختلف آن است. برای آن که بچه ها بتوانند بزرگی هزار را بهتر حس کنند، در فعالیت های این قسمت نسبت هزار به یک را در مدل طولی، مساحتی و حجمی نمایش داده ایم. همچنین در این قسمت به طور ضمنی به شمارش مکعب ها در یک حجم ساخته شده از چند مکعب، توجه کرده ایم.*** رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۱۸، ۲۸ و ۳۰ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 14: عددهای چهار رقمی

     در این قسمت اعداد چهار رقمی معرفی و به شکل های مختلف نمایش داده شده اند. همچنین به طور ضمنی، چگونگی رسم مکعب برای نمایش هزارتایی آموزش داده شده است. .***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۲۰، ۲۹، ۳۱، ۳۲ و ۳۳ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 15: مقایسه اعداد چهار رقمی

     این قسمت به مقایسه اعداد چهاررقمی و نمایش این اعداد روی محور می پردازد.***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۳۴، ۳۷ و ۴۱ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 16: درک اعداد

     در این قسمت به درک اعداد پرداخته ایم.***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۱۹، ۲۰، ۳۲ و ۴۰ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید***

    • 17: طول و واحدهای اندازه گیری آن

     این قسمت درباره اندازه گیری طول و واحدهای اندازه گیری آن است. واحد کیلومتر در همین قسمت معرفی و از ارتباط آن با واحد متر در حل مسئله استفاده می شود.***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۳۶، ۳۹ و ۴۰ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.***

    • 18: جرم و واحدهای اندازه گیری آن

     این قسمت درباره اندازه گیری جرم و واحدهای اندازه گیری آن است. واحد کیلوگرم در همین قسمت معرفی و از ارتباط آن با واحد گرم در حل مسئله استفاده می شود. ***رد پای این قسمت را می توانید در صفحات 37 و 38 و 39 کتاب درسی پیدا کنید.***

    • 19: چند دسته ی هم تعداد

     این قسمت را با یک مسئله آغاز کرده ایم که مثالی از یکی از پر کاربردترین معنی های ضرب یعنی چند دستة هم تعداد است و شروع مناسبی برای معرفی آن به نظر می رسد. بچه ها پیش از آن که با ضرب آشنا شوند، می توانند به کمک جمع، این مسئله را حل کنند و همین نکته، فرصتی برای اتصال ضرب به جمع های تکراری را فراهم می کند. رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۶۳، ۶۴ و ۶۵ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.

    • 20: چند اندازه ی هم اندازه

     این قسمت را با یک مسئله آغاز کرده ایم که مثالی از یکی از معنی های ضرب یعنی چند اندازة هم اندازه است و بستر خوبی برای نمایش ضرب روی محور فراهم می کند. بچه ها پیش از آن که با ضرب آشنا شوند، می توانند به کمک جمع، این مسئله را حل کنند و همین نکته، فرصتی برای اتصال ضرب به جمع های تکراری را فراهم می کند. دکمه ضرب ماشین حساب هم در این قسمت معرفی می شود. رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۶۶ و ۶۷ کتاب درسی ریاضی پایه سوم بیابید.

    • 21: ضرب تا 6

     تا حالا به میوه فروشی ها سر زدید؟ مثلا رو پرتغال ها نوشته کیلویی 5 هزار تومن. بنظرتون اگه بخوایم 6 کیلو پرتغال بخریم، باید چندهزارتومن پول پرداخت کنیم؟ برای این که سرمون کلاه نره باید حسابی ضرب اعداد و بلد باشیم.***در این قسمت به بررسی صفحه های 66 تا 68 از کتاب درسی می پردازیم.***

    • 22: ضرب در صفر و یک و ده

     چندچند تا میشه هیچ تا؟! تعجب کردید مگه نه؟ بیاید با ضرب 3تا عدد خاص آشنا شیم. ("ضرب عبارت ها در صفر ، یک و ده")

   با ثبت نظر و امتیاز به کیفیت هر چه بیشتر در مدرسه کمک کنید

   • u
    حسن معمارزاده ۳۰ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب درس میده

   • u
    ۲۵ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی