بستن
تاریخچه جستجو

    • 1: ستایش
     رایگان

     در این قسمت به بررسی صفحات 9 و 10 کتاب درسی خواهیم پرداخت.

    • 2: نامه اول

     در این قسمت ستایش خداوند را با شعری از سعدی آغاز می کنیم و با این شاعر بزرگ بیشتر آشنا می شویم. دربارۀ املا و درست‎ نویسی صحبت می کنیم؛ دربارۀ چگونگی انتخاب کتاب حرف خواهیم زد و با کتابی جذاب آشنا خواهیم شد. ***در این قسمت به بررسی صفحات 11 تا 15 کتاب درسی خواهیم پرداخت.***

    • 3: نامه دوم، خوب جهان را ببین

     در این نامه، درس دوم فارسی را که قسمتی از نهج البلاغه است خواهید خواند و پس از آن نیز شعری از قاآنی شیرازی می شنوید. سپس با یک رمان جذاب تاریخی آشنا خواهید شد. ***در این قسمت به بررسی صفحات 16 تا 22 کتاب درسی خواهیم پرداخت.***

    • 4: نامه سوم، جوانه و سنگ

     در این نامه، با تشبیه آشنا می شوید. سپس روان خوانی جوانه و سنگ را می شنوید و راجع به اینکه چطور یک متن را خوب بفهمیم چیزهایی خواهید آموخت. ***در این قسمت به بررسی صفحات 23 تا 28 کتاب درسی خواهیم پرداخت.***

    • 5: ارمغان ایران

     خلاصه: در این قسمت از ایران و زبان فارسی خواهید شنید. با هم درس سوم کتاب را خواهیم خواند. بعد از آن حکایتی هم می شنوید و سپس با آرایهٔ واج آرایی آشنا می شوید. یک رمان جذاب هم به شما معرفی خواهد شد. ***در این قسمت به بررسی صفحات 29 تا 35 کتاب درسی خواهیم پرداخت.***

    • 6: سفر شکفتن

     در این قسمت به بررسی صفحات 36 تا 41 کتاب درسی خواهیم پرداخت.

    • 7: گفتاگفت

     در این قسمت، گفت وگو می کنیم. شعری می خوانیم از فیض کاشانی که در آن با محبوب دل های همه گفت وگو می کند، سپس شعری از حافظ را می شنویم که او نیز با محبوبش می گوید و می شنود. سپس بازی ای بر اساس گفتن و شنیدن انجام خواهیم داد. بعد از آن، باز قصه ای از شاهنامه می شنویم و با اجزای جمله هم آشنا می شویم. ***در این قسمت به بررسی صفحه 42 کتاب درسی خواهیم پرداخت.***

    • 8: راه نیکبختی

     در این برنامه، شعر راه نیکبختی را از ایرج میرزا می خوانیم و سپس با این شاعر مشهور بیشتر آشنا می شویم. چیزهایی دربارۀ لحن می آموزیم و قصه ای از شاهنامه می شویم. بعد هم با ماجرایی از شب یلدا می خندیم.

    • 9: آداب نیکان

     در این برنامه، درس هفتم کتاب فارسی را خواهید شنید و با بهلول هم بیشتر آشنا می شوید. سپس چیزهایی راجع به گروه اسمی می آموزید و ماجراهای عجیبی راجع به تاریخ زبان فارسی می شنوید.

    • 10: خودشناسی
    • 11: آزادگی

     دیدار با عبدالرحمن جامی، معرفی "قالب شعری مثنوی"، ادامه مطالب "روش پرورش مطلب "و "درست نویسی"

   با ثبت نظر و امتیاز به کیفیت هر چه بیشتر در مدرسه کمک کنید