بستن
تاریخچه جستجو

    • 1: شمارش تا پنج

     شمارش و ارتباط آن با تعداد، موضوع مهمی هست که در این قسمت به آن پرداخته شده است. ممکن است یک کودک بتواند عددها را پشت سر هم بگوید، اما موقع شمردن اشیاء یک شیء را دوبار بشمارد، یا برعکس موقع تلفظ یک عدد، از روی دو تا شیء بگذرد یا نداند که در شمارش مهم نیست که از کدام طرف بشماریم و مهم نیست که فاصله اشیاء با هم کم باشد یا زیاد. حتی ممکن است نداند که جواب سوالِ این چند تا است، شمردن نیست بلکه آخرین عددی هست که در شعر شمردن گفته می شود. انجام فعالیت های مختلف با موضوع شمردن، این فرصت را به ما می دهد که این مشکلات را متوجه بشویم و بتوانیم بر طرفشان کنیم. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۲ و ۷ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • 2: این چندتاست؟

     خیلی از بچه ها پیش از این که به مدرسه بروند، شعر شمارش را بلدند و مثل یک شعر، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و ... را می خوانند، همانطور که شعرهای دیگری را حفظند. گاهی هم در خواندن این شعر مشکلاتی دارند؛ مثلا یه کلمه را جا می اندازند، یا دو تا کلمه رو جابه جا می گویند. این مشکلات با شنیدن اصلاح می شود و بچه ها شعر شمارش را یاد می گیرند. اما این فقط یک جنبه از شمارش است و برای این که بگویم کودک می تواند درست بشمارد و بین شمارش و تعداد اتصال برقرار می کند، باید فعالیت های دیگری هم انجام بدیم. در این قسمت به این نوع فعالیت ها پرداخته ایم. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۶ و ۷ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • 3: تعداد تا 5

     در این قسمت به پیدا کردن تعداد بدون شمارش پرداخته ایم. برای این منظور در شروع از یکی از روال های مرسوم در آموزش ریاضی استفاده کرده ایم که به آن می گوییم: «تصویرهای چند ثانیه ای»؛ یعنی یک تصویر را چند ثانیه نمایش می دهیم و بعد از بچه ها می خواهیم که درباره اش صحبت کنند. بدین ترتیب به بچه ها کمک می کنیم که تجربه ای از یافتن تعداد بدون شمارش داشته باشند. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۹، ۱۰ و ۱۱ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • 4: چوب خط تا 5

     ثبت کردن اطلاعات و خواندن اطلاعات ثبت شده، یکی از کاربردهای ریاضی در زندگی است. در این قسمت فعالیت هایی درباره ثبت داده ها با استفاده از رسم چوب خط طرح شده است. گرچه چوب خط ها یکی یکی رسم می شوند، یعنی هر بار که یک اتفاقی می افتد یک چوب خط کنار بقیه قرار می دهیم وقرار نیست که مثلا تعداد را بشماریم و به همان تعداد چوب خط رسم کنیم، اما خوب است که بتوانیم تعداد چوب خط های رسم شده را بدون شمارشِ یکی یکی آن ها بخوانیم. برای این منظور در ادامه این قسمت، فعالیتی برای تمرکز روی خواندن تعداد چوب خط ها و برقرار کردن اتصال میان بازنمایی های مختلف یک عدد آمده است. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۸ و ۲۴ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • 5: نماد اعداد تا 5

     در این قسمت نوشتن اعداد ۱ تا ۵ آموزش داده شده است. فرا گیری نوشتن اعداد مانند نوشتن کلمه ها در سوادآموزی اهمیت دارد و پیش از آن لازم است که مهارت کودک در به کارگیری ماهیچه های ظریف دست برای در دست گرفتن مداد تقویت شده باشد. نوشتن اعداد روی شن با استفاده از انگشت برای کودکانی که هنوز در استفاده از مداد ماهر نیستند، کمک کننده است.***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۴۵، ۴۷، ۴۸، ۵۲، ۵۴، ۵۸ و ۵۹ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • 6: الگوها

     این قسمت درباره الگوهای تکرار شونده است و در آن فعالیت هایی طرح شده که به کودک کمک می کند که الگوهای تکرار شونده را توصیف کند، تعمیم دهد و بسازد.***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۴ و ۵ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • 7: قاب ده تایی

     در این قسمت به معرفی یک ابزار برای نمایش اعداد پرداخته شده است. این ابزار که قاب ده تایی نام دارد، این امکان را به کودک می دهد که برای یافتن عددی که در آن نمایش داده شده است، به جای شمردن مهره ها به ترکیب سازنده آن عدد توجه کنند. مثلا وقتی عدد ۷ در قاب نمایش داده شده است، کودک می تواند آن را ترکیبی از ۵ و ۲ در نظر بگیرد یا با دیدن ۳ خانه خالی، آن را به صورت ۳ تا کمتر از ۱۰ ببیند. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۱۷ و ۲۸ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • 8: چوب خط و نمودار تا 10

     در این قسمت فعالیت هایی درباره آمارگیری و ثبت داده های حاصل از آن با استفاده از رسم چوب خط و رسم نمودار ستونی طرح شده است، در حین انجام این فعالیت ها به ارتباط اعداد ۱ تا ۱۰ با یکدیگر نیز پرداخته شده است. *** رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۸، ۱۸ و ۲۷ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • 9: نماد اعداد تا 10

     در این قسمت نحوه نوشتن اعداد ۶ تا ۱۰ آموزش داده می شود. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۴، ۷۶، ۸۱ و ۸۸ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • 10: عدد صفر

     در این قسمت عدد صفر معرفی شده است و برای این منظور از منظرهای مختلف به آن توجه شده است. درک صفر به عنوان عدد به کودکان در درک اعداد دیگر کمک می کند. ***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۶۲ و ۶۳ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • 11: اعداد صفر تا 10

     با ترکیب اعداد می توان اعداد دیگری را ساخت مثلا ۱۰ با ترکیب جمعی ۳ و ۱۰ ساخته می شود. در این قسمت به ارتباط میان اعداد و ترکیب آن ها پرداخته ایم.*** رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۲۰، ۶۲ و ۶۹ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • 12: سودوکوی سه در سه

     این قسمت به معرفی سودوکو و چگونگی پر کردن یک جدول سودوکوی ۳ در ۳ پرداخته است. برای این منظور در ابتدا برای معرفی سودوکو از یکی از روال های پر کاربرد در آموزش ریاضی استفاده شده است که به آن می گوییم «چه می توان فهمید؟» یعنی یک تصویر به بچه ها نشان می دهیم و از آن ها می خواهیم که بگویند از آن تصویر چه می توان میشه فهمید و چه سوال هایی درباره آن می توان پرسید.*** رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۹ و ۱۳ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • 13: حجم های هندسی

     در این قسمت با شروع از لمس کردن و مشاهده حجم های هندسی به معرفی شکل های هندسی ساده یعنی مربع، دایره، مستطیل و مثلث پرداخته شده است.*** رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۱۶، ۱۷ و ۱۸کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • 14: شکل های هندسی

     در این قسمت ضمن تاکید بر نام شکل های هندسی از آن ها برای ساختن شکل های ترکیبی استفاده می کنیم. تمرکز این قسمت بر دیدن شکل های هندسی از زاویه های مختلف است تا به کودکان کمک کنیم که شکل ها را فارغ از رنگ، اندازه و جهت قرار گرفتنشان، مشاهده کنند و ویژگی های هندسی هر شکل را بهتر ببینند.*** رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۱۶، ۱۷ و ۱۸کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • 15: الگو و شکل های هندسی

     این قسمت درباره الگوها و شکل های هندسی است، یعنی به هر دو موضوع پرداخته ایم و با ساختن الگوها با شکل های هندسی، فرصتی برای به کار بردن واژه ها مربع، مثلث، دایره و مستطیل برای بچه ها فراهم کرده ایم. بازی معرفی شده در این قسمت نیز درباره شکل های هندسی است. بعضی از کودکان مصداقی برای هر یک از شکل های هندسی در ذهن دارند و اگر نسبت های آن تغییر کند یا بچرخد و در جهت دیگری قرار بگیرد، نمی توانند آن را تشخیص دهند، در ضمن در این بازی، کودکان شکل ها را از جهت های مختلف می بینند و تصویر ذهنی ای که از هر شکل دارند، به تعریف آن نزدیک تر می شود.*** رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۷، ۱۰، ۱۲ و ۷۵ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • 16: الگوها در صفحه شطرنجی

     در این قسمت به الگوهای تکرار شونده در صفحه شطرنجی پرداخته ایم. برای این منظور فرصتی برای ساختن الگوها، توصیف و ادامه دادن آن ها در صفحه شطرنجی برای بچه ها ایجاد کرده ایم.***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۵، ۳۴، ۴۶، ۵۳ و ۶۰ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • 17: کمتر و بیشتر

     این قسمت به معرفی علامت بیشتر و کمتر پرداخته است. لازم است که کودکان پیش از آشنایی با نماد بیشتر و کمتر، فرصت تجربه این مفاهیم و استفاده از واژه های کمتر و بیشتر برای مقایسه اعداد را داشته باشند.***رد پای فعالیت های این قسمت را می توانید در صفحه ۷۰ و ۸۲ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.***

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • 18: مساوی

     این قسمت به معرفی علامت مساوی پرداخته است. لازم است که کودکان پیش از آشنایی با نماد مساوی، فرصت تجربه این مفهوم و استفاده از واژه مساوی برای مقایسه اعداد را داشته باشند.***در این قسمت به بررسی صفحه های 72،73،75،79،80 از کتاب درسی می پردازیم.***

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • 19: یکی بیشتر و یکی کمتر

     در این قسمت فعالیت هایی طرح شده است که در حین انجام آن ها ترتیب اعداد و عدد قبلی و عدد بعدی هر یک از اعداد مورد توجه قرار می گیرد. انجام چنین فعالیت هایی کودکان را برای ورود به جمع و تفریق آماده تر می کند.رد پای این فعالیت ها را می توانید در صفحه ۱۲ و ۱۴ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • 20: دو تا بیشتر و دو تا کمتر

     در این قسمت فعالیت هایی طرح شده است که در حین انجام آن ها اختلاف بین دو عدد مورد توجه قرار می گیرد. انجام چنین فعالیت هایی کودکان را برای ورود به جمع و تفریق آماده تر می کند. رد پای این فعالیت ها را می توانید در صفحه ۱۶ و ۱۹ کتاب درسی ریاضی پایه اول بیابید.

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • 21: نماد جمع

     تو قسمت های قبلی، اعداد بصورت ترکیبی از همدیگه معرفی شدن. الان وقتشه با نماد جمع (+) آشنا بشید، این کارو میخوایم با کارت های بازی پنجره انجام بدیم. باید این بازی رو خوب یاد بگیرید تا یاد گرفتن تفریق (-) هم براتون راحت بشه.***در این قسمت به بررسی صفحه های 86 تا 88 از کتاب درسی می پردازیم.***

     دانلود فصل 1 قسمت 21
    • 22: جمع و ترکیب های جمعی یک عدد

     ما تو این قسمت میخوایم با ترکیب های دوتایی یک عدد دلخواه آشنا بشیم، چجوری؟ با یه بازی جذاب...***در این قسمت به بررسی صفحه های 30،37،61،65،66،87،90 از کتاب درسی می پردازیم.***

     دانلود فصل 1 قسمت 22

   با ثبت نظر و امتیاز به کیفیت هر چه بیشتر در مدرسه کمک کنید