بستن
تاریخچه جستجو
    • 1: ستایش
     رایگان

     این قسمت اول از ادبیات فارسی هشتمه و ما توش از آغاز حرف می زنیم و با تحمیدیه و مفهومش آشنا می شیم و قسمتی از ابتدای بوستان سعدی رو با هم می خونیم. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه ی 10 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • 2: پیش از این ها
     رایگان

     تو این قسمت درس اول کتاب فارسی هشتم رو می خونیم که شعریه از آقای قیصر امین پور، شاعر خوب کشورمون، که تعریف می کنه چی راجع به خدا فکر می کرده و بعد چی فهمیده. بعد از شعر هم یه کم راجع به فرق بین ساختار و محتوا توی یه متن ادبی حرف می زنیم. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 11 تا 15 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • 3: خوب جهان را ببین
     رایگان

     توی این قسمت، اول یه حکایت جالب از رسالۀ قشیریه می خونیم و بعد می ریم سراغ نهج البلاغۀ حضرت امام علی (ع) و از این کتاب، چند خطی رو می خونیم که دربارۀ زیبایی ها و شگفتی های آفرینش، مثل خلقت عجیب طاووس و ملخ و خفاش، صحبت شده. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 16 تا 19 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • 4: صورتگر ماهر
     رایگان

     توی این قسمت، شعر صورتگر ماهر رو از قاآنی شیرازی، شاعر مشهور دورۀ قاجار می خونیم و درباره ش توضیح می دیم. بعد هم یه ذره دربارۀ روان خوانی جوانه و سنگ حرف می زنیم. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 20 و 23 تا 28 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • 5: تشبیه
     رایگان

     تو این قسمت، آرایۀ خیلی مهم تشبیه رو با هم مرور می کنیم و با ارکان تشبیه هم آشنا می شیم. به این فکر می کنیم که تشبیه چرا این قدر مهمه و استفاده ازش چه فایده ای داره؟ آخر سر هم یه کمی راجع به اهمیت فاصله گذاری توی نوشتن هامون صحبت می کنیم و می فهمیم که فاصلۀ میان واژه ای چه اهمیتی داره. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 21 و 22 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • 6: ارمغان ایران
     رایگان

     تو این قسمت راجع به تأثیرات متقابل زبان ها صحبت می کنیم و اینکه واژه های دخیل توی هر زبانی چه کارکردی دارن و کسایی مثل آقای دکتر کزازی که طرف دار سره گرایی هستن، انگیزه شون چیه. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 30 تا 34 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • 7: فوت کوزه گری
     رایگان

     توی این قسمت کمی از ضرب المثل های فارسی می شنویم و بعد هم داستان شکل گیری یکی شون رو با هم می خونیم. در نهایت هم دو آرایه ی تکرار و واج آرایی رو بررسی می کنیم. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 33 تا 35 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • 8: اجزای جمله و گروه اسمی
     رایگان

     تو این قسمت بخشی از درس های دستوری پارسال، یعنی جمله و اجزای جمله مثل فعل و نهاد و مفعول و متمم و مسند رو مرور می کنیم و بعد هم با گروه اسمی و اسم آشنا می شیم. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 40 تا 56 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • 9: شوق مهدی
     رایگان

     تو این قسمت می خوایم مروری داشته باشیم به مناظره در ادبیات فارسی و چند نمونه از مناظره های مشهور رو با هم بخونیم و در نهایت با دقت بیشتری شعر شوق مهدی از فیض کاشانی رو بررسی کنیم. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه ی 42 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 9